مشخصات طرح

صفحه نخست /بررسی میزان تاثیر استاندارد ...
عنوان بررسی میزان تاثیر استاندارد سازی آموزش مهارتهای بالینی لازم در بخش زنان در بهبود روند یادگیری دانشجویان کار آموز ( پزشکی و مامایی )
نوع پژوهش طرح تحقیقاتی
کلیدواژه‌ها ثبت نشده‌است!
چکیده ثبت نشده‌است!
پژوهشگران شعله شاه غیبی (مجری اصلی)