مشخصات طرح

صفحه نخست /بررسی شیوع کم خونی فقر اهن ...
عنوان بررسی شیوع کم خونی فقر اهن مادران در هنگام زایمان و اثر آن بر وضعیت سلامت نوزادان متولد شده در بیمارستان بعثت سنندج در سال 1388
نوع پژوهش طرح تحقیقاتی
کلیدواژه‌ها ثبت نشده‌است!
چکیده ثبت نشده‌است!
پژوهشگران شعله شاه غیبی (مجری)، نادر اسماعیل نسب (مجری اصلی)