مشخصات طرح

صفحه نخست /بررسی شیوع بیماری قلبی در ...
عنوان بررسی شیوع بیماری قلبی در حاملگی و عوارض ایجاد شده در بیماران در طی حاملگی و پس از زایمان در خانمهای حامله شهر سنندج در سال 1382
نوع پژوهش طرح تحقیقاتی
کلیدواژه‌ها ثبت نشده‌است!
چکیده ثبت نشده‌است!
پژوهشگران شعله شاه غیبی (مجری اصلی)