مشخصات طرح

صفحه نخست /بررسی تاثیر کولپورافی بر ...
عنوان بررسی تاثیر کولپورافی بر مشکلات ادراری و جنسی زنان مبتلا به پرولاپس لگنی
نوع پژوهش طرح تحقیقاتی
کلیدواژه‌ها ثبت نشده‌است!
چکیده ثبت نشده‌است!
پژوهشگران شعله شاه غیبی (مجری اصلی)