مشخصات طرح

صفحه نخست /بررسی ارتباط میان نتایج ...
عنوان بررسی ارتباط میان نتایج آزمایش پروتئین ادرار 4 ساعته و 24 ساعته در زنان حامله ای که با تشخیص اختلالات هیپر تنسیو در بخش الکتیو بیمارستان بعثت در سال 1383
نوع پژوهش طرح تحقیقاتی
کلیدواژه‌ها ثبت نشده‌است!
چکیده ثبت نشده‌است!
پژوهشگران شعله شاه غیبی (مجری اصلی)