مشخصات طرح

صفحه نخست /بررسی ارتباط جنس جنین با ...
عنوان بررسی ارتباط جنس جنین با پیامدهای حاملگی و طول مدت منحنی های زایمان در زنان ترم مراجعه کننده به بیمارستان بعثت 1390
نوع پژوهش طرح تحقیقاتی
کلیدواژه‌ها ثبت نشده‌است!
چکیده ثبت نشده‌است!
پژوهشگران فردین غریبی (مشاور آماری)، شعله شاه غیبی (مجری)، معصومه اردلان نیا (مجری اصلی)