مشخصات طرح

صفحه نخست /بررسی رابطه اندکسهای پلاکتی و ...
عنوان بررسی رابطه اندکسهای پلاکتی و فاکتور سلول استرومال( SDF_1 ) با محدودیت رشد داخل رحمی در مادران باردار
نوع پژوهش پایان نامه
کلیدواژه‌ها فاکتور سلول استرومال،حجم پلاکتی،محدودیت رشد داخل رحمی
چکیده محدودیت رشد جنین یکی از معضلات عمده در طب مامایی محسوب می گردد که تاکنون درمان مؤثری جهت آن به اثبات نرسیده است. این اختلال با موربیدیتی و مرگ و میر پری ناتال چشمگیری همراه است. تعاریف متفاوتی در مورد محدودیت رشد داخل رحمی جنین مطرح شده است و تعریف واحدی تاکنون وجود ندارد. بر طبق تعریف Lubchenco و Battaglia نوزادانی کوچک برای سن حاملگی(SGA) در نظر گرفته می شوند که دارای وزن کمتر از صدک دهم بر اساس سن حاملگی می باشند. با توجه به این که یکی از پاتولوژی های مهم در محدودیت رشد داخل رحمی و پره اکلامپسی اختلالات عروقی و بالاخص آندوتلیالی می باشد و فعالیت پلاکت ها و نیز فاکتورهای سلولهای استرومال از فاکتور های مهم تنظیم کننده عملکرد عروقی می باشند ، توجه به اختلال عملکرد این سلول ها و فاکتورها در این دو بیماری با پاتوفیزیولوژی تقریبا یکسان اهمیت بررسی آنها را برجسته می نماید. با توجه به اینکه بر طبق مطالعات و یافته های آزمایشگاهی و پاراکلینیکی ، حجم ، تعداد و فعالیت پلاکتی از یک طرف و فاکتورهای سلول های استرومال از طرف دیگر در بیماری هایی مانند پره اکلامپسی تحت تاثیر مستقیم است و از طرف دیگر خود محدودیت رشد داخل رحمی بروز همزمان بالایی با پره اکلامپسی دارد ، این نکته که شاید در خود محدودیت رشد داخل رحمی ، اختلال پلاکتی و فاکتورهای سلول استرومال بتواند به عنوان یک مارکر تشخیصی زودرس باشد قابل توجه است؛ لذا این مطالعه با هدف سنجش حجم ، تعداد و عملکرد پلاکتی و نیز سنجش فاکتور سلول های استرومال به صورت یک متغیر کمی به عنوان شاخص های زودرس در تشخیص محدودیت رشد داخل رحمی در بین زنان با ریسک فاکتور ابتلا به آن مورد ارزیابی قرار می گیرد .
پژوهشگران فرناز زندوکیلی (همکار)، نسرین صوفی زاده (همکار)، معصومه رضایی (مشاور علمی)، فریبا فرهادی فر (همکار)، علی جلیلی (استاد راهنمای دوم)، دائم روشنی (مشاور آماری)، رویا مردانی (دانشجو)، شعله شاه غیبی (مجری اصلی)