مشخصات طرح

صفحه نخست /بررسی اثر تصویربرداری تشدید ...
عنوان بررسی اثر تصویربرداری تشدید مغناطیسی بر روی باروری و تکامل جنین موش
نوع پژوهش پایان نامه
کلیدواژه‌ها باروری، تصویربرداری تشدید مغناطیس، تکامل جنین
چکیده با توجه به روند رو به افزایش استفاده از سیستم MRI بعنوان یک ابزار تشخیصی در پزشکی، تعداد فراوان اسکنرهای MRI 1.5 تسلا و اخیراً 3 تسلا در کشور، وجود گزارشات مختلف مبنی بر اثر میدان های الکترومغناطیس بر انواع بافت های بدن و همچنین عدم وجود گزارشات کافی در رابطه با اثرات پاتولوژیک این دستگاه بر باروری سلول های جنسی، تعیین اثر MRI روتین در توالی اسپین اکو (Spin Echo) بر روی سلول های جنسی مذکر ضروری به نظر می رسد.
پژوهشگران دائم روشنی (مشاور آماری)، معصومه رضایی (مشاور علمی)، شعله شاه غیبی (مشاور علمی)، محمدجعفر رضایی (مشاور علمی)، فردین فتحی (مشاور علمی)، ایوب رستم زاده (دانشجو)، سید هادی انجم روز (مجری اصلی)