مشخصات طرح

صفحه نخست /بررسی علل فراوانی ناباروری و ...
عنوان بررسی علل فراوانی ناباروری و عوامل مرتبط با آن در مرکز نازایی بیمارستان بعثت سنندج در سالهای 1392-1393
نوع پژوهش پایان نامه
کلیدواژه‌ها نازایی ، سنندج ، عوامل مرتبط
چکیده مطالعات زیادی بر روی زوج های نابارور انجام شده است. در مطالعه دومر و همکاران نیمی از افراد نابارور تغییر در روابط جنسی و 75 درصد از آن ها تغییر حالات خلقی را گزارش کردند،(8). ویج در مطالعه ای کیفی روی زنان نابارور شهری در هند نشان داد که زنان عمیقاً از این که موقعیت و امنیت آنان تحت تأثیر ناباروری قرار گیرد، نگرانند و احساس تنهایی را تجربه می کنند. هم چنین فرایند استفاده از فناوری کمک از نظر فیزیولوژی، عاطفی و مالی برای (ART) باروری آنان بسیار استرس آور بوده، زیرا در جامعه هند ناباروری پدیده ای ننگ آور محسوب می شود،(9) . مولایی نژاد و همکاران در مطالعه خود دریافتند که همه زوج های نابارور از استرس ناشی از ناباروری به درجات مختلف رنج می برند و حدود نیمی از آنان(46درصد)از سازگاری در زندگی زناشویی برخوردار نبوده اند،(10). درک مواجه شدن با ناباروری به عوامل مختلف فرهنگی بستگی دارد، به طوری که در برخی از فرهنگ ها به جای استفاده از فناوری های کمک باروری از درمان های سنتی و غیرعلمی و یا از شبکه های اجتماعی کمک گرفته و از طریق فرزندخواندگی و یا روش های دیگر بر ناباروری فائق می آیند.(11) این مطالعه بر تجربیات و احساسات روانی زنان نابارور و حمایت روان شناختی آنان می پردازد. تجربیاتی که اغلب نادیده گرفته می شوند و بر درد و رنج این بیماران می افزاید. در این مطالعه که به روش کیفی اجرا شده است، محققین اقدام به کشف تجربیات زنان نابارور نموده اند؛ چرا که برای دست یابی به موفقیت در درمان این گروه از بیماران و ارتقاء کیفیت زندگی آنان نیاز به شناخت و درک عمیق تجربیات زندگی آنان ضروری به نظر می رسد(11). با توجه به ابعاد روحی روانی این مسئله و سایر جنبه ها که تبعات اجتماعی ، اقتصادی و .. دارد ضرورت بررسی علل ناباروری زوج های استان کردستان از واجبات به نظر میرسد . در کنار این مسائل بررسی علل ناباروری راه را برای برنامه ریزی ها جهت تامین منابع انسانی و تجهیزاتی برای خدمت رسانی به زوج های نا بارور هموار میکند. لذا ما بر آن شدیم تا این مطالعه را طراحی و اجرا کنیم تا قدم کوچکی در امر درمان استان برداشته باشیم.
پژوهشگران بهزاد خلفی (دانشجو)، عظیم غلامی (دانشجو)، قباد مرادی (مشاور علمی)، فریبا سیدالشهدایی (مشاور علمی)، شعله شاه غیبی (مجری اصلی)