مشخصات طرح

صفحه نخست /بررسی مواجهات شغلی و ریسک سقط ...
عنوان بررسی مواجهات شغلی و ریسک سقط خود به خودی در پرستاران شاغل در بیمارستانهای شهر سنندج در سال 1392
نوع پژوهش پایان نامه
کلیدواژه‌ها مواجهات شغلی، ریسک، سقط خود به خودی، پرستاران
چکیده سقط به معنای دفع محصولات بارداری قبل از هفته 20 بارداری (نیمه بارداری) می باشد و شایعترین عارضه حاملگی سقط است که در %15 بارداری ها رخ میدهد . بسیاری از موارد سقط حول و حوش لقاح اتفاق می افتند.عوامل متعددی روی سقط تأثیرگذار هستند که از جمله آنها میتوان به علل مربوط به رویان، علل مربوط به والدین و علل مربوط به عوامل خارجی اشاره کرد. دسته آخر با وجود اینکه درصد کمتری از علل را تشکیل میدهد، از این نظر حائز اهمیت است که قابل پیشگیری ترین و قابل تغییرترین دسته است.پرستاران در محیط کاری منحصر به فردی کار میکنند که میتواند شامل شیفت های شبانه، سیستم چرخشی، ساعتهای کاری بلند و اسیتادن های طولانی مدت، بلند کردن اجسام سنگین و مواجهه با اشعه x و مواد شیمیایی باشد.مقالات متعددی این مواجهات و پیامدهای آنها را بررسی کرده اند، اگرچه این ارتباط هنوز جای بحث دارد، و این مسأله همچنان به عنوان یک نگرانی برای پرستاران مطرح است . از جمله پیامدهای این مواجهات که مورد بررسی قرار گرفته اند میتوان به سقط خود به خودی ، زایمان زودرس ، مالفورماسیون اشاره کرد.نقش پرستاران به عنوان افراد تحصیل کرده و جزء مراقبین سلامت، که با مواجهات شغلی متعددی در ارتباط هستند بسیار مهم است، و این مسأله و نتایج مقالات و تحقیق های قبلی، اغلب بیانگر لزوم تحقیقات بیشتر در این موضوع و در پی آن ارائه راهکارهایی برای پیشگیری از این شرایط می باشد. لذا مطالعه حاضر به منظور بررسی میزان سقط در بین پرستاران بخش های مختلف بیمارستان های شهر سنندج، برای اولین بار انجام میشود.
پژوهشگران عرفان آزادپور (دانشجو)، قباد مرادی (مشاور آماری)، نسرین صوفی زاده (مشاور علمی)، شعله شاه غیبی (مجری اصلی)