مشخصات طرح

صفحه نخست /ارتباط بین عوامل زمینه ای و ...
عنوان ارتباط بین عوامل زمینه ای و پاسخ به درمان دارویی در حاملگی های خارج از رحمی در مراجعین به بیمارستان بعثت سنندج طی سالهای 1392-1387
نوع پژوهش پایان نامه
کلیدواژه‌ها حاملگی خارج از رحمی،عوامل زمینه ای،درمان دارویی
چکیده با توجه به اینکه EP شیوع بالا وعوارض مادری خطرناکی از جمله مرگ مادر را درپی دارد واز آنجایی که اطلاعات کافی درمورد نتیجه ی درمان دارویی حاملگی های اکتوپیکی که دربیمارستان بعثت بستری شده اند در دسترس نمیباشد،دراین مطالعه سعی بر بررسی نتیجه ی درمان دارویی EP درطی پنج سال اخیر(1392-1387)دربیمارانی که باتشخیص EP تحت درمان دارویی قرارگرفته اند، شده است تا با کمک اطلاعات بدست آمده از میزان پاسخ دهی EP به دارودرمانی بتوانیم روش مناسبی را برای درمان EP اتخاذ کنیم.
پژوهشگران سامان نصرالله زاده (دانشجو)، نمامعلی آزادی (مشاور آماری)، نسرین صوفی زاده (مشاور علمی)، شعله شاه غیبی (مجری اصلی)