مشخصات طرح

صفحه نخست /بررسی فراوانی ناهنجاری های ...
عنوان بررسی فراوانی ناهنجاری های مادرزادی در استان کردستان 1394
نوع پژوهش طرح تحقیقاتی
کلیدواژه‌ها بررسی فراوانی ناهنجاری های مادرزادی در استان کردستان 1394
چکیده مشاوره و ارائه مراقبت های پیش ازبارداری بیشتر از ارائه مراقبت های دورای بارداری اهمیت دارد زیرا ارائه مراقبت های پیش ازبارداری باعث می شود تا خطراتی که مکان دارد برای نوزاد یا مادر بوجودآید به موقع شناسایی وپیشگیری گردد. شایعترین علت مرگ ومیر زمینهای کودکان در کشور ناهنجاریهای مادرزادی است. مصرف اسیدفولیک و مشاوره ژنتیک که از چند عوامل مهم در کاهش ناهنجاری مادرزادی می باشند درخدمات دوران پیش ازبارداری ارائه می گردند .کاهش ناهنجاری مادرزادی ازعوامل مهم در افزایش کیفیت زندگی کودکان می تواند باشد. با توجه به اینکه 50 % مرگ ومیر نوزادان به دلیل ناهنجاری های مادرزادی می باشد و تاثیرات منفی روانی این ناهنجاریها نیز در کیفیت زندگی بیماران و خانوادههای آنها بازتاب قابل توجهی دارد با ارئه خدمات پیش ازبارداری می توان ناهنجاری مادرزادی در نوزادان را کاهش داد که این امر می تواند درارتقاء کیفیت زندگی کودکان وخانواده ها موثر باشد(25) . لذا با توجه به اهمیت موضوع و با توجه به عدم انجام این گونه مطالعات در منطقه کردستان، این مطالعه برای بررسی شیوع ناهنجاری های مادرزادی و علل آن در راستای بدست آوردن فراوانی نسبی ناهنجاری ها برحسب نوع و ناحیه ناهنجاری و رابطة آن ها با عواملی نظیر جنس ، سن مادر و قومیت انجام خواهد گردید.
پژوهشگران شعله شاه غیبی (همکار)، دائم روشنی (مشاور علمی)، بهزاد خلفی (همکار)، مجید منصوری (همکار)، هومن قصری (همکار)، برهان مرادویسی (مجری اصلی)