مشخصات طرح

صفحه نخست /مقایسه فراوانی عفونت ژنیتال ...
عنوان مقایسه فراوانی عفونت ژنیتال استرپتوکوک گروهB و تریکوموناس واژینالیس در زنان باردار و زنان با سقط جنین خودبخودی به روش PCR
نوع پژوهش طرح تحقیقاتی
کلیدواژه‌ها سقط جنین - تریکوموناس واژینالیس - استرپتوکوک گروه B
چکیده بیماریهای مقاربتی از شایعترین بیماری های عفونی در جوامع بوده و بار مالی زیادی را برای جامعه و بیمار دارد سازمان بهداشت جهانی (WHO) تخمین می زند سالیانه 330 میلیون مورد جدید مبتلا بهSTD میشوند که بیشتر آنها در کشورهای در حال توسعه. این گروه از بیماری های عفونی دارای عوامل پاتوژن متنوع بوده و طیف وسیعی از علائم بالینی را نشان می دهند. عوامل ایجاد کننده بیماری های مقاربتی باکتری ها، ویروس، تک یاخته و قارچ ها می باشند بیماری های مقاربتی تهدید بزرگی برای سلامتی در میان جوامع بشری هستند. در امریکا سالیانه 19 میلیون نفر از جوانان نوزده تا بیست و چهار سال بهSTD مبتلا می گردند. در سال 2002 از 15 بیماری اول در امریکا 4 بیماری مربوط به عفونت هایSTD شامل کلامیدیوزیس، سوزاک، ایدز و سیفلیس بوده است. این بیماری ها در امریکا سالیانه 5/15 میلیارد دلار هزینه به دولت تحمیل می کند (1). استرپتوکوک گروه B(GBS) از عوامل مهم مرگ در نوزادان تازه متولد شده در کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه می باشد. تقریبا "40-10 درصد از زنان باردار که باکتری در بدن آنها کلونیزه شده هم در رکتوم و هم در و اژن خود حامل باکتری هستند و 80-70 درصد این زنان باکتری را به نوزادان خود منتقل می کنند (2-3). بیماری ناشی از این عفونت در نوزادان به دو دسته زودرس و دیررس تقسیم می شود: در نوع زودرس تصور میشود که بیماری از آلودگی رحمی یا به هنگام عبور نوزاد از واژن ایجاد میشود که 24 ساعت پس از تولد و گاهی تا یک هفته پس از آن آشکار میگردد(4). سه تظاهر بالینی این عفونت در نوزادان شامل پنومونی ، مننژیت و ستی سمی می باشد(5). مطالعات انجام شده نشان داده است میزان مقاومت آنتی بیوتیکی به این باکتری رو به افزایش است(7-6). پنی سیلین داروی انتخابی جهت پیشگیری و درمان این عفونت می باشد در بیمارانی که به بتالاکتامها آلرژی دارند، اریترومایسین وکلیندامایسین توصیه میشود(8). واکسیناسیون مادران علیه این عفونت با هدف کاهش کلونیزاسیون و افزایش انتقال آنتی بادی ضد جفت به جنین، جهت پیشگیری از عفونتهای ناشی اوایل کودکی مطرح شده است اما توزیع جهانی سروتیپ های آن ممکن است با گذشت زمان و در مناطق جغرافیایی مختلف تغییر کند، به همین دلیل تولید واکسنی که به شکل جهانی قابل استفاده باشد میسر نیست(6-7و10-9). در یک مطالعه در سال 2013 میزان فراوانی GBS در زنان باردار 9.4 درصد بود(11). در مطالعه ی دیگری به دو روش کشت و مولکولی، میزان فراوانی به روش مولکولی 11.2درصد بود و کشت9.3 مشاهده (12). تریکومونیازیس یکی از شایعترین بیماریهای مقاربتی در دنیا به شمار میآید که به وسیله تک یاخته تریکوموناس واژینالیس ایجاد میشودآلودگی با تریکوموناس واژینالیس در زنان می تواند باعث التهاب واژن، سرویکس و مجاری ادراری گردد (13).تخمین زده می شود که در حدود 10 تا 50 درصد از عفونت های ناشی از تریکوموناس واژینالیس در زنان بدون علامت بوده(14). این بیماری علاوه بر ایجاد علایم در دستگاه تناسلی باعث زایمان زودرس و تولد نوزاد با وزن کم میگردد و باعث افزایش مرگ و میر در کودکان می شود(15). در مردان همچنین می تواند باعث ایجاد پروستاتیت بشود . دوره نهفتگی این بیماری 4 تا 28 روز می باشد . خارش ولو، واژن و ترشحات واژن معمولاً حاد است و درطول قاعدگی یا اندکی پس از آن اتفاق می افتد . این تک یاخته می تواند آلودگی با یک ویروس سرطان زا را تسهیل کند یا باعث تولید متابولیت های سرطان زا شود(17-16). دریک مطالعه به روش مولکولی میزان فراوانی عفونت تریکوموناس در زنان باردار 21.3 درصد بود(18). در مطالعه ای به روش کشت ولام مرطوب میزان شیوع عفونت تریکوموناس به ترتیب 3 و 2 درصد بود(19). با توجه به عدم دسترسی به آمار مشخصی در خصوص فراوانی این عفونت ها در خانمهای باردار و خانمهای دچار سقط جنین خودبخودی در سطح استان و با توجه به توصیه های مرکز کنترل بیماری ها (CDC) مبنی بر غربالگری زنان در طی بارداری انجام این مطالعه می تواند نقش مهمی در هدایت سیستم بهداشتی و درمانی باشد ، لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی اولیه میزان فراوانی این عفونت ها در جمعیت زنان باردار و زنان دچار سقط جنین خودبخودی در سطح استان طراحی گردید.
پژوهشگران فرناز زندوکیلی (همکار)، شعله شاه غیبی (همکار)، دائم روشنی (مشاور آماری)، رشید رمضانزاده (همکار)، مژده زارعی (همکار)، معصومه رضایی (همکار)، فریبا سیدالشهدایی (همکار)، فریبا فرهادی فر (همکار)، امجد احمدی (مجری اصلی)