مشخصات طرح

صفحه نخست /بررسی تاثیر تحریک الکتریکی ...
عنوان بررسی تاثیر تحریک الکتریکی عصب از طریق پوست بر شدت درد پس از سزارین در بیماران بستری در بیمارستان بعثت سنندج، 1395
نوع پژوهش طرح تحقیقاتی
کلیدواژه‌ها تحریک الکتریکی عصب از طریق پوست ، درد ،سزارین
چکیده با توجه به اهمیت تسکین درد ناشی از عمل سزارین و به دلیل عدم استفاده پرستاران و ماماها از روشهای غیردارویی تسکین درد در بخش های جراحی در بیمارستان آموزشی –درمانی بعثت سنندج و از آنجائیکه استفاده از تحریک جریان الکتریکی از راه پوست روشی کم هزینه، بی خطر و عدم نیازمند تخصص خاص می باشد و همچنین اثربخشی آن در کاهش درد پس از سزارین هنوز بدرستی مشخص نشده است ضرورت انجام این مطالعه وجود دارد تا با نتایج آن بتوان به گامی موثر در کنترل دردهای پس از سزارین دست یافت.
پژوهشگران ناصر رشادمنش (مشاور آماری)، فریبا سیدالشهدایی (همکار)، معصومه رضایی (همکار)، کژال حسامی (همکار)، لیلا هاشمی نسب (همکار)، فرزانه ظاهری (همکار)، شعله شاه غیبی (مجری)، روناک شاهویی (مجری اصلی)