مشخصات طرح

صفحه نخست /بررسی ارتباط عفونت های ژنیتال ...
عنوان بررسی ارتباط عفونت های ژنیتال با زایمان زودرس در زنان مراجعه کننده به مراکز درمانی سنندج
نوع پژوهش طرح تحقیقاتی
کلیدواژه‌ها عفونت های ژنیتا ل - زایمان زودرس
چکیده زایمان زودرس به شروع روند زایمان بعد از هفته 20 تا 22 هفته و قبل از هفته ی 37 گفته میشود و یا انقباضات رحمی تکرار شونده به صورت حداقل سه انقباض در ده دقیقه شناخته می شود(1-3). عوارض ناشی از زایمان زودرس در نوزادان شامل انترکولیت نکروزان، سندرمهای نشت هوا، بیماری غشای هیالینی، خونریزی داخل بطنی مغز و در صورت زنده ماندن نوزاد دچار ناشنوایی، اختلالات بینایی، تشنج و اختلالات عصبی می باشد(4). زایمان زودرس از مهمترین مباحثی است که متخصصین زنان و زایمان را به خود درگیر می سازد، زیرا مراقبت و درمان عوارض تولد یک نوزاد نارس، سالانه هزینه ی بسیار زیادی را به خود اختصاص داده و گاه ضربات روحی و روانی جبران ناپذیری را برای خانواده ها به بار می آورد.امروزه درصد بالایی از زنان باردار قبل از رسیدن زمان مقرر، دچار زایمان زودرس میشوند که اصطلاحاً پره ترم لیبر گفته میشود و این مسأله باعث به وجود آمدن مشکلات متعدد هم برای مادر و هم برای نوزاد نارس او می شود(1). به طور کلی شیوع زایمان زودرس حدود 10% می باشد و علی رغم مطالعات گسترده و پیشرفت های علمی شناسایی زنانی که در معرض زایمان زودرس هستند مقدور نمیباشد(5). همچنین با وجود استفاده از داورهای مهار کننده زایمان شیوع زایمان زودرس کاهش چشمگیری نیافته است(6).عفونت های رحمی در چند سال گذشته به عنوان یکی از علت های زایمان زودرس مطرح شده است و تخمین زده می شود که بیش از دو سوم از زایمان های زودرس به علت عفونت های داخل رحمی می باشد گرچه به جز عفونت واژینوز باکتریایی تاکنون رابطه ای بین میکروارگانیسم های خاص با زایمان زودرس کشف نشده است(7). از علل زایمان زودرس می توان به نارسائی جفتی ، پارگی زودرس پرده های جنینی ،پراکلامپسی ، پلی هیدرآمینوس، اولیگوهیدرآمینوس،چندقلوزائی ، سقط جنین و مشکلات طبی نظیر بیماریهای قلبی ،آنمی شدید ، سوء تغذیه ، بیماریهای کلیوی و عفونت های ژنیتال اشاره کرد(8). شواهد حاکی از آن است که عفونت ها و التهاب مزمن، از عوامل اصلی زایمان زودرس هستند(9). وجود میکروارگانیسم ها در غشاهای جنینی همراه با افزایش تولید پروستاگلاندین می باشد که یکی از عوامل مهم همراه با شیوع زایمان زودرس می باشد و بوسیله هجوم میکروارگانیسم ها پروتئاز، کوآگولاز و الاستاز تولید می شود، که اندوتوکسین آنها مستقیما شروع زایمان را تحریک می کند(10). در مطالعاتی نظیر مطالعه یSeong Jin Choi و همکارانش بین عفونت های ژنیتال با زایمان زودرس رابطه ای مشاهده نشد(11). در یک مطالعه ی مروری که توسط Nadeau و همکارانش برروی نقش عفونت با زایمان زودرس انجام گرفت هیچ رابطه ای بین عوامل عفونت باکتریایی و ویروسی با زایمان زودرس مشاهده نشد(12).در یک مطالعه بر خلاف دو مطالعه ی قبلی که توسط Chungو همکارانش انجام شد بین مایکوپلاسماهای ژنیتال و زایمان زودرس رابطه ی معنی داری وجود داشت(13). از آنجایی که پیش بینی و پیشگیری از زایمان زودرس، تأثیر فراوانی بر بهبود شرایط نوزاد دارد ، به نظر می رسد که اندازه گیری نشانگرهای التهابی در گردش خون، به عنوان یک روش جانبی برای شناسایی زنانی که در معرض خطر زایمان زودرس هستند، مفید باشد و همچنین با توجه به اینکه هیچ اطلاعاتی در زمینه ی نقش عفونت های ژنیتال در زنان با زایمان زودرس در سطح استان وجود ندارد و همچنین تحقیقات متناقضی که در مطالعات مختلف وجود دارد این مطالعه در جهت بررسی نقش این عفونت ها در زایمان زودرس می پردازد
پژوهشگران بهزاد محسن پور (همکار)، بهرام نیکخو (همکار)، هیمن سلیمی زند (همکار)، محمد باقر خادم عرفان (همکار)، رشید رمضانزاده (همکار)، صفورا درخشان (همکار)، مژده زارعی (همکار)، شعله شاه غیبی (همکار)، فریبا فرهادی فر (همکار)، امجد احمدی (مجری اصلی)