مشخصات طرح

صفحه نخست /مقایسه سه نوع نخ کرومیک کات ...
عنوان مقایسه سه نوع نخ کرومیک کات گوت و پلی گالاکتین910 و ویکریل سریع الجذب در ترمیم اپیزیوتومی
نوع پژوهش پایان نامه
کلیدواژه‌ها مقایسه سه نوع نخ کرومیک کات گوت و پلی گالاکتین910 و ویکریل سریع الجذب در ترمیم اپیزیوتومی سنندج در سال 1396
چکیده در مطالعات انجام شده از کارآزمایی های تصادفی مقایسه ای کات گوت (پلاین، کرومیک ، گلیسیرول اشیاع شده ) سوچورهای سنتتیک قابل جذب استاندارد استفاده شده در طول زایمان منجر به درد کمتر در سه روز اول پس از زایمان ، و همچنین نیاز کمتر به مسکن ها در ده روز پس از زایمان و کاهش پارگی و نیاز به سوچور مجدد خواهد شد اما در درد های طولانی مدت و دیسپارونیا تفاوتی بین سوچورها دیده نشده است . در هر صورت نیاز به برداشت تکه های سوچور های غیر قابل جذب به مقدار دو برابر شایعتر از سایر سوچور ها است ، در حالی که این مشکل در سوچور های سریع الجذب سنتتیک واضحا کمتر است .(14) در مقایسه سوچور های سریع الجذب (جذب حدود 42 روز ) و قابل جذب های استاندارد (جذب حدود 63 روز) که به ترتیب شامل پلی گلاکتین 910 و سوچور های منوفیلامان است و در اکثر سایت های انجام زایمان موجود است سوچور های مونوفیلامان واکنش های بافتی کمتر و ریسک عفونت و ناراحتی کمتری نیز دارند اما در مقابل باید به طول مدت جذب زیاد و از دست دادن زودتر توان کششی این نوع نیز نیم نگاهی داشته باشیم .به طور کلی استفاده از پلیگلاکتین 910 سایز 2/0 و 3/0 سوچور انتخابی روتین در لاسریشن های واژن و پرینه است(11) پلی گالاکتین سریع الجذب 910 نیز می تواند دردهای پرینه و دیسپارونی و همچنین نیاز به برداشت سوچور را در سه ماه بعد از زایمان واضحا کاهش دهد.(15) با توجه به تلاش به انجام زایمان ها به صورت طبیعی و ارجحیت زایمان طبیعی به سزارین ، و همچنین شیوع بالای انجام اپیزیوتومی با توجه به فواید آن ، بر آن شدیم مطالعه ای طراحی شود که ارجحیت نوع ترمیم لسریشن اپیزیوتومی با توجه به وجود عوارض مختلف در انواع ترمیم ، سوچوری را انتخاب کنیم که علاوه بر دسترسی اسانتر ، عوارض به مراتب کمتر و کنترل شده ای داشته باشید تا از بستری ها و مراجعات مکرر بیماران به درمانگاه جلوگیری شده و منجر به بهبود زندگی طبیعی مراجعه کنندگان پس از زایمان شود.
پژوهشگران محمدعزیز رسولی (مشاور آماری)، چنور لیمویی (دانشجو)، فرناز زندوکیلی (مشاور علمی)، شعله شاه غیبی (مجری اصلی)