مشخصات طرح

صفحه نخست /مقایسه پیامد زایمان در ...
عنوان مقایسه پیامد زایمان در اینداکشن با و بدون آمنیوتومی زود هنگام در زنان نولی بار با سن بارداری 41 هفته و بیشتر
نوع پژوهش پایان نامه
کلیدواژه‌ها آمنیوتومی زود رس، اینداکشن،نولی پار
چکیده با توجه به مطالعات انجام شده و مقالات متعدد در سراسر دنیا مبنی بر تأثیر آمنیوتومی زودرس و کاهش مدت زمان زایمان و با توجه به مراجعه کنندگان زیاد بیمارستان بعثت و امکانات این بیمارستان بر آن شدیم تا روشی مؤثر جهت کاهش مدت زمان زایمان و در کنار آن روشی با کمترین عارضه را برگزینیم. این مطالعه در جهت تعیین میزان اثر آمنیوتومی زودرس بر کاهش مدت زمان labor در زنان نولی پار 41 هفته و بیشتر انجام می شود و همچنین در کنار آن عوارض این روش بر مادر و جنین سنجیده خواهد شد.
پژوهشگران آمنه خلیلی (دانشجو)، دائم روشنی (مشاور آماری)، شعله شاه غیبی (مشاور علمی)، فرناز زندوکیلی (مجری اصلی)