مشخصات طرح

صفحه نخست /بررسی میزان اضطراب و افسردگی ...
عنوان بررسی میزان اضطراب و افسردگی و عوامل مرتبط با آن در مادران باردار مراجعه کننده به درمانگاه های شهرسنندج در سال 1396
نوع پژوهش طرح تحقیقاتی
کلیدواژه‌ها میزان ، اضطراب ، افسردگی ، مادران باردار
چکیده عوامل استرس زا در دوران بارداری اثر منفی برسلامت مادران باردار و نوزادان آن ها دارد. سطوح بالای استرس و اضطراب در دوران بارداری به طور آشکاری با پیامدهای منفی در زمینه سلامت مادر و نوزاد در ارتباط است . مطالعات متعددی نشان می دهد که استرس بالا و اختلال خلق و خوی در طی بارداری با انواع عوارض منفی برای مادر و نوزاد ازقبیل: کاهش مدت زمان بارداری و زایمان زودرس، افزایش خطر ابتلا به سقط خود به خودی با وجود نرمال بودن کروموزومی ، نمره آپگار پایین، کم شدن دور سر و اختلال در نظم اعصاب و غدد شده و همچنین اضطراب ایجاد شده در طول زایمان موجب افزایش شدت درد، طولانی شدن زایمان و کاهش رضایتمندی مادران و افسردگی پس از زایمان نیز می گردد. اضطراب و استرس های مرتبط با دوران بارداری، به گونه ای است که می تواند شروع کنندة اختلالات روان شناختی و مشکلات خلقی باشد. ترس از زایمان با عوارض روانشناختی از قبیل افسردگی، اضطراب و اختلالات تغذیه ای ارتباط معنی دار دارد. سطوح بالای اضطراب در طول دروان بارداری انتخاب سزارین را افزایش میدهد و موجب کاهش شیر مادر در دوره بعد از زایمان شده و میتواند باعث تحریک پذیری ، گریه بیشتر و وضعیت ناپایدار کودک در نوزاد و کاهش رشد ذهنی کودک را به دنبال داشته باشد تبعات افسردگی در دوران بارداری عبارتند از : تولد نوزاد کمتر از 2500 گرم ، تولد نوزاد بیقرار و تحریک پذیر، روی آوردن زن باردار به سیگار و مواد مخدر، عدم توجه به توصیه های مراقبت دوران بارداری ، اختلال در خواب و تغذیه ، افسردگی پس از زایمان و از همه مهم تر خوکشی تعدادی از خانمها اولین مواجه با افسردگی را در دوران حاملگی تجربه می کنند در حالی که عده ای با سابقه افسردگی ، در معرض عود و یا تشدید علائم می باشند افسردگی دوران بارداری شایع بوده و برای مادر و جنین خطر بیشتری به همراه دارد علی رغم میزان گسترده اضطراب و افسردگی در مادران باردار و اثرات منفی آن بر مادر و جنین ، با بررسی پایگاه های مرجع sid ، magiran ، pubmed ، sciencedirect، irandoc، springer با کلمات کلیدی اضطراب، افسردگی و مادران باردار پژوهشی در زمینه میزان اضطراب و افسردگی در شهرستان سنندج یافت نگردید. با توجه به آنچه گذشت مطالعه حاضر سعی دارد میزان اضطراب و افسردگی را در مادران باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی شهر سنندج را مورد بررسی قرار دهد.
پژوهشگران گلاله کرمی (همکار)، شهین مهر نژادی (همکار)، شعله شاه غیبی (همکار)، ناصر رشادمنش (مشاور آماری)، روناک شاهویی (همکار)، فرزانه خانپور (همکار)، اثمر کریمی (مجری اصلی)