مشخصات طرح

صفحه نخست /بررسی مقایسه ای تاثیر کپسول ...
عنوان بررسی مقایسه ای تاثیر کپسول واژینال روغن گل مغربی و میزوپروستول بر میزان رسیدگی سرویکس خانم های با حاملگی پس از موعد بستری در بخش زایمان بیمارستان بعثت سنندج ، 1397
نوع پژوهش پایان نامه
کلیدواژه‌ها حاملگی پس از موعد، رسیدگی سرویکس، میزوپروستول، گل مغربی
چکیده در حال حاضر پروستاگلاندین میزوپروستول بعنوان یک روش طبی بطور شایع در مراکز درمانی استفاده می شود و بنظر می رسد یافتن یک روش غیرتهاجمی و غیردارویی با عوارض جانبی کمتر نسبت به روش های طبی ارجحیت دارد.کپسول روغن گل مغربی یک روش غیر دارویی دارای عوارض مادری و جنینی کمتربوده و استفاده از آن هزینه های تحمیل شده بر فرد و جامعه را کاهش داده و بر رسیدگی سرویکس تاثیرگذار است، اما نتایج مطالعات در تأثیر آن بر روی رسیدگی سرویکس متناقض است لذا این مطالعه با هدف مقایسه ی تاثیرکپسول واژینال روغن گل مغربی و میزوپروستول بر روی رسیدگی سرویکس در خانم های با حاملگی پس از موعد در بخش زایمان بیمارستان بعثت سنندج در سال 1396 انجام خواهد گرفت.
پژوهشگران سیده سوما ذکریایی (همکار)، دائم روشنی (مشاور آماری)، شعله شاه غیبی (مشاور علمی)، کژال حسامی (مشاور علمی)، سوما بهمنی (دانشجو)، روناک شاهویی (مجری اصلی)