مشخصات طرح

صفحه نخست /طراحی سیستم تصمیم یار برای ...
عنوان طراحی سیستم تصمیم یار برای مادران باردار در مراقبتهای تشخیصی و درمانی مرکز پزشکی ،آموزشی ودرمانی بعثت سنندج در سال 1396-97
نوع پژوهش طرح تحقیقاتی
کلیدواژه‌ها سیستم تصمیم یار - مادران باردار -مراقبت
چکیده ارتقاء کیفیت خدمات ارائه شده در حوزه بهداشت و درمان به عنوان یکی از اصلی ترین نیازهای جامعه بشری همواره موردتوجه اندیشمندان و متولیان این حوزه و حتی سایر حوزه های دانش بشری بوده است. به همین دلیل می توان ردپای بسیاری از شاخه های علوم مختلف را در تاریخ طولانی مدت مقوله سلامت پیدا کرد. بااین وجود به دلیل پیچیدگی بسیار بالای موضوع و توجه به این نکته که برخلاف سایر علوم تجربی در اینجا امکان آزمایش و خطا به سختی میسر می شود و گاهی کوچک ترین خطاهای درمانی و یا تشخیصی می تواند لطمات جبران ناپذیری را به همراه داشته باشد استفاده از ابزارها و فنّاوری های کمکی که بتوانند در کنار مهارت و تجربه متخصصین امر، امکان اشتباه را به حداقل رسانده و یا بسیاری از حالت های ممکن را پیش بینی نمایند می تواند بسیار باارزش و بااهمیت باشد
پژوهشگران فواد رحیمی (مجری)، شعله شاه غیبی (همکار)، محمد میرزائی (مجری اصلی)