آیین‌نامه‌های پژوهشی

صفحه نخست /آیین‌نامه‌های پژوهشی
 عنواندریافت فایل
1 چهارمین فراخوان جذب پزشک پژوهشگر  
2 علم سنجی*راهنمای شمارۀ 9؛ دسترسی به مقالات پراستناد 10 سال اخیر دنیا در Classic papers در GoogleScholar  
3 آیین نامه و دستورالعمل پذیرش دانشجوی دوره دکتری پژوهشی (PhD By Research)  
4 دستورالعمل برگزاری دوره های پسا دکتری  
5 فرم اطلاعاتی بیماران قبل از شرکت در مطالعات کارآزمایی بالینی  
6 علم سنجی*راهنمای شمارۀ 8؛ راهنمای نحوۀ شناسایی مجلاتQ1  
7 دستورالعمل اجرایی حمایت از فعالیت های پژوهشی در سال 1396  
8 علم سنجی*راهنمای شمارۀ 7؛ راهنمای ثبت شناسۀ ResearcherID  
9 **جدید**نحوۀ درج صحیح وابستگی های سازمانی (Affiliation) واحدهای دانشگاه علوم پزشکی کردستان  
10 آیین نامه ایجاد لاینهای پژوهشی فردی  
11 آئین نامه تشویق فعالیتهای پژوهش سال 1395  
12 علم سنجی*راهنمای شمارۀ 6؛ راهنمای استفاده از پایگاه (+Essential Evidence Plus (EE ناشر Wiley، دسترسی آزمایشی (Trial)  
13 تعهد نامه اخلاقی ارایه مقاله جهت دریافت تشویقی  
14 علم سنجی*راهنمای شمارۀ 5؛ راهنمای استفاده از پایگاه ناشر Emerald، دسترسی آزمایشی (Trial)  
15 علم سنجی*راهنمای شمارۀ 4؛ ادغام پروفایل نویسنده در Scopus  
16 علم سنجی*راهنمای شمارۀ 3؛ثبت نام دریافت شناسۀ ORCID  
17 علم سنجی*راهنمای شمارۀ 2؛ ثبت اطلاعات در گوگل اسکالر سایتیشن  
18 علم سنجی*راهنمای شمارۀ 1؛ تصحیح اطلاعات در سامانۀ علم سنجی  
19 فرم انتخاب پژوهشگر برتر سال 1395  
20 نحوه ارسال گزارش نهایی طرح تحقیقاتی / پایان نامه  
21 اولویتهای HSR معاونت توسعه  
22 پروپوزال درخواست راه‏ اندازی پایگاه ثبت بیماریها و پیامدهای سلامت (دیتابیس)  
23 راه اندازی لاین پژوهشی  
24 هزینه گذاری فعالیتهای پژوهشی 1395  
25 فرم کاربردی کردن نتایج پژوهشها  
26 فرم درخواست چاپ کتاب  
27 دستورالعمل شورای انتشارات  
28 پروپوزال پایان نامه  
29 فهرست کالاهای دانش بنیان (ویرایش خرداد 1394)  
30 نامه معرفی به سفارتخانه ها جهت شرکت در کنگره  
31 کاربرگ اعتبار بخشی به مراکز تحقیقاتی متقاضی برگزاری دوره دکترای پژوهشی  
32 آیین نامه دوره پسا دکترا  
33 اولویتهای فناوری مرتبط با سلامت در کشور  
34 فایلهای مرتبط با واحد تحقیقات بالینی بیمارستانها  
35 آیین نامه پزشک پژوهشگر  
36 سپری کردن دوره خدمت نظام وظیفه با انجام طرح تحقیقاتی یا فناوری  
37 فایلهای پروپوزالهای فناوری  
38 نامه تایید کمیته اخلاق برای ارسال مقاله به مجلات  
39 دستوالعمل ثبت نام در جشنواره رازی 1394  
40 فرم تعهد اموالی کردن تجهیزات خریداری شده در طرح های پژوهشی  
41 فرم پیشنهاد پایان نامه بجز دانشکده پزشکی  
42 چک لیست کار با حیوانات آزمایشگاهی  
43 چک لیست عمومی اخلاق در پژوهش  
44 دستورالعملها و چک لیستهای اخلاقی پژوهش  
45 دستورالعمل رسیدگی به تخلفات پژوهشی  
46 راهنمای کشوری اخلاق در انتشار آثار پژوهشی  
47 آیین نامه امتیاز دهی به فعالیتهای تحقیقاتی دانشجویان متقاضی سهمیه استعدادهای درخشان  
48 فرم پیشنهاد طرح تحقیقات کیفی  
49 اولویتهای پژوهشی سال 1393  
50 دستورالعمل اخلاق در پژوهشهای پزشکی  
12