آیین‌نامه‌های پژوهشی

صفحه نخست /آیین‌نامه‌های پژوهشی
 عنواندریافت فایل
1 آیین نامه حمایت از فعالیتهای پژوهشی 1397  
2 نحوۀ درج صحیح وابستگی های سازمانی (Affiliation) واحدهای دانشگاه علوم پزشکی کردستان در مقالات علمی  
3 دوره الکترونیک آموزش پژوهش، از طراحی تا اجرا و انتشار (Research to Publication Courses & Modules)  
4 فایل کارگاه "ارزیابی اعتبار مجلات علمی" واحد علم سنجی؛ 6 دی ماه 1396  
5 فایل کارگاه "آلتمتریکس" واحد علم سنجی؛ 10 آبان 1396  
6 فایل کارگاه "علم سنجی" واحد علم سنجی؛ 19 مهر 1396  
7 چک لیست انتخاب پژوهشگر برتر سال 1396  
8 ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﺗﺼﻮﻳﺮﻱ شرکت در کارگاه های مجازی دفتر توسعه فناوری سلامت ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ  
9 چک لیست نحوه نظارت بر تکمیل فرم های رضایت آگاهانه برای تمام پروژه ها ی تحقیقاتی با مشارکت سوژه های انسانی  
10 چک لیست انتخاب فناور برتر سال 1396  
11 فرم کاربست نتایج تحقیقات؛ ترجمان و انتقال دانش  
12 فایل های ثبت نام و ارسال جهت "مسابقۀ فنسیل"  
13 چهارمین فراخوان جذب پزشک پژوهشگر  
14 علم سنجی*راهنمای شمارۀ 9؛ دسترسی به مقالات پراستناد 10 سال اخیر دنیا در Classic papers در GoogleScholar  
15 آیین نامه و دستورالعمل پذیرش دانشجوی دوره دکتری پژوهشی (PhD By Research)  
16 دستورالعمل برگزاری دوره های پسا دکتری  
17 فرم اطلاعاتی بیماران قبل از شرکت در مطالعات کارآزمایی بالینی  
18 علم سنجی*راهنمای شمارۀ 8؛ راهنمای نحوۀ شناسایی مجلاتQ1  
19 علم سنجی*راهنمای شمارۀ 7؛ راهنمای ثبت شناسۀ ResearcherID  
20 آیین نامه ایجاد لاینهای پژوهشی فردی  
21 آئین نامه تشویق فعالیتهای پژوهش سال 1395  
22 علم سنجی*راهنمای شمارۀ 6؛ راهنمای استفاده از پایگاه (+Essential Evidence Plus (EE ناشر Wiley، دسترسی آزمایشی (Trial)  
23 تعهد نامه اخلاقی ارایه مقاله جهت دریافت تشویقی  
24 علم سنجی*راهنمای شمارۀ 5؛ راهنمای استفاده از پایگاه ناشر Emerald، دسترسی آزمایشی (Trial)  
25 علم سنجی*راهنمای شمارۀ 4؛ ادغام پروفایل نویسنده در Scopus  
26 علم سنجی*راهنمای شمارۀ 3؛ثبت نام دریافت شناسۀ ORCID  
27 علم سنجی*راهنمای شمارۀ 2؛ ثبت اطلاعات در گوگل اسکالر سایتیشن  
28 علم سنجی*راهنمای شمارۀ 1؛ تصحیح اطلاعات در سامانۀ علم سنجی  
29 فرم انتخاب پژوهشگر برتر سال 1395  
30 نحوه ارسال گزارش نهایی طرح تحقیقاتی / پایان نامه  
31 اولویتهای HSR معاونت توسعه  
32 پروپوزال درخواست راه‏ اندازی پایگاه ثبت بیماریها و پیامدهای سلامت (دیتابیس)  
33 راه اندازی لاین پژوهشی  
34 هزینه گذاری فعالیتهای پژوهشی 1397  
35 فرم درخواست چاپ کتاب  
36 دستورالعمل شورای انتشارات  
37 پروپوزال پایان نامه  
38 فهرست کالاهای دانش بنیان (ویرایش خرداد 1394)  
39 نامه معرفی به سفارتخانه ها جهت شرکت در کنگره  
40 کاربرگ اعتبار بخشی به مراکز تحقیقاتی متقاضی برگزاری دوره دکترای پژوهشی  
41 آیین نامه دوره پسا دکترا  
42 اولویتهای فناوری مرتبط با سلامت در کشور  
43 فایلهای مرتبط با واحد تحقیقات بالینی بیمارستانها  
44 آیین نامه پزشک پژوهشگر  
45 سپری کردن دوره خدمت نظام وظیفه با انجام طرح تحقیقاتی یا فناوری  
46 فایلهای پروپوزالهای فناوری  
47 نامه تایید کمیته اخلاق برای ارسال مقاله به مجلات  
48 دستوالعمل ثبت نام در جشنواره رازی 1394  
49 فرم تعهد اموالی کردن تجهیزات خریداری شده در طرح های پژوهشی  
50 فرم پیشنهاد پایان نامه بجز دانشکده پزشکی  
12