آیین‌نامه‌های پژوهشی

صفحه نخست /آیین‌نامه‌های پژوهشی
 عنواندریافت فایل
1 اسلایدهای کارگاه ثبت کارآزمایی بالینی  
2 اسلایدهای کارگاه مقاله نویسی  
3 فرم انتخاب فعالیتهای پژوهشی و فناوری برتر سال 1398 دانشگاه علوم پزشکی کردستان  
4 فایل اولویتهای تحقیقاتی  
5 فرم پروپوزال طرح تحقیقاتی-پایان نامه  
6 فرم پروپوزال طرح تحقیقاتی کیفی  
7 فرم پروپوزال طرح بدون استفاده از بودجه دانشگاه-گرنت  
8 دستورالعمل اجرایی حمایت از فعالیتهای پژوهشی 98  
9 دستورالعمل برآورد هزینه های پروپوزال نویسی در سال 1398  
10 فرم تعهد اموالی کردن تجهیزات خریداری شده در طرح های پژوهشی  
11 نتایج رتبه بندی دانشگاههای علوم پزشکی کشور بر اساس نظام رتبه بندی Webometricsدر ژانویه 2019  
12 اسلاید آشنایی با سامانه نظام نوین اطلاعات پژوهش های پزشکی ایران  
13 فرم انتخاب پژوهشگر برتر سال 1397 دانشگاه علوم پزشکی کردستان  
14 بند ک ماده 2 آیین نامه تسهیلات آموزشی پژوهشی و رفاهی ویژه استعداد های درخشان  
15 نحوۀ درج صحیح وابستگی های سازمانی (Affiliation) واحدهای دانشگاه علوم پزشکی کردستان در مقالات علمی  
16 دوره الکترونیک آموزش پژوهش، از طراحی تا اجرا و انتشار (Research to Publication Courses & Modules)  
17 فایل کارگاه "ارزیابی اعتبار مجلات علمی" واحد علم سنجی؛ 6 دی ماه 1396  
18 فایل کارگاه "آلتمتریکس" واحد علم سنجی؛ 10 آبان 1396  
19 فایل کارگاه "علم سنجی" واحد علم سنجی؛ 19 مهر 1396  
20 ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﺗﺼﻮﻳﺮﻱ شرکت در کارگاه های مجازی دفتر توسعه فناوری سلامت ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ  
21 چک لیست نحوه نظارت بر تکمیل فرم های رضایت آگاهانه برای تمام پروژه ها ی تحقیقاتی با مشارکت سوژه های انسانی  
22 فرم کاربست نتایج تحقیقات؛ ترجمان و انتقال دانش  
23 فایل های ثبت نام و ارسال جهت "مسابقۀ فنسیل"  
24 علم سنجی*راهنمای شمارۀ 9؛ دسترسی به مقالات پراستناد 10 سال اخیر دنیا در Classic papers در GoogleScholar  
25 آیین نامه و دستورالعمل پذیرش دانشجوی دوره دکتری پژوهشی (PhD By Research)  
26 دستورالعمل برگزاری دوره های پسا دکتری  
27 فرم اطلاعاتی بیماران قبل از شرکت در مطالعات کارآزمایی بالینی  
28 علم سنجی*راهنمای شمارۀ 8؛ راهنمای نحوۀ شناسایی مجلاتQ1  
29 علم سنجی*راهنمای شمارۀ 7؛ راهنمای ثبت شناسۀ ResearcherID  
30 آیین نامه ایجاد لاینهای پژوهشی فردی  
31 علم سنجی*راهنمای شمارۀ 6؛ راهنمای استفاده از پایگاه (+Essential Evidence Plus (EE ناشر Wiley، دسترسی آزمایشی (Trial)  
32 تعهد نامه اخلاقی ارایه مقاله جهت دریافت تشویقی  
33 علم سنجی*راهنمای شمارۀ 5؛ راهنمای استفاده از پایگاه ناشر Emerald، دسترسی آزمایشی (Trial)  
34 علم سنجی*راهنمای شمارۀ 4؛ ادغام پروفایل نویسنده در Scopus  
35 علم سنجی*راهنمای شمارۀ 3؛ثبت نام دریافت شناسۀ ORCID  
36 علم سنجی*راهنمای شمارۀ 2؛ ثبت اطلاعات در گوگل اسکالر سایتیشن  
37 علم سنجی*راهنمای شمارۀ 1؛ تصحیح اطلاعات در سامانۀ علم سنجی  
38 نحوه ارسال گزارش نهایی طرح تحقیقاتی / پایان نامه  
39 پروپوزال درخواست راه‏ اندازی پایگاه ثبت بیماریها و پیامدهای سلامت (دیتابیس)  
40 راه اندازی لاین پژوهشی  
41 فرم درخواست چاپ کتاب  
42 دستورالعمل شورای انتشارات  
43 فهرست کالاهای دانش بنیان (ویرایش خرداد 1394)  
44 نامه معرفی به سفارتخانه ها جهت شرکت در کنگره  
45 کاربرگ اعتبار بخشی به مراکز تحقیقاتی متقاضی برگزاری دوره دکترای پژوهشی  
46 آیین نامه دوره پسا دکترا  
47 اولویتهای فناوری مرتبط با سلامت در کشور  
48 فایلهای مرتبط با واحد تحقیقات بالینی بیمارستانها  
49 آیین نامه پزشک پژوهشگر  
50 سپری کردن دوره خدمت نظام وظیفه با انجام طرح تحقیقاتی یا فناوری  
12