آیین‌نامه‌های پژوهشی

صفحه نخست /آیین‌نامه‌های پژوهشی
 عنواندریافت فایل
1 نتایج رتبه بندی دانشگاههای علوم پزشکی کشور بر اساس نظام رتبه بندی Webometricsدر ژانویه 2019  
2 اسلاید آشنایی با سامانه نظام نوین اطلاعات پژوهش های پزشکی ایران  
3 فرم انتخاب پژوهشگر برتر سال 1397 دانشگاه علوم پزشکی کردستان  
4 بند ک ماده 2 آیین نامه تسهیلات آموزشی پژوهشی و رفاهی ویژه استعداد های درخشان  
5 نحوۀ درج صحیح وابستگی های سازمانی (Affiliation) واحدهای دانشگاه علوم پزشکی کردستان در مقالات علمی  
6 دوره الکترونیک آموزش پژوهش، از طراحی تا اجرا و انتشار (Research to Publication Courses & Modules)  
7 فایل کارگاه "ارزیابی اعتبار مجلات علمی" واحد علم سنجی؛ 6 دی ماه 1396  
8 فایل کارگاه "آلتمتریکس" واحد علم سنجی؛ 10 آبان 1396  
9 فایل کارگاه "علم سنجی" واحد علم سنجی؛ 19 مهر 1396  
10 چک لیست انتخاب پژوهشگر برتر سال 1396  
11 ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﺗﺼﻮﻳﺮﻱ شرکت در کارگاه های مجازی دفتر توسعه فناوری سلامت ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ  
12 چک لیست نحوه نظارت بر تکمیل فرم های رضایت آگاهانه برای تمام پروژه ها ی تحقیقاتی با مشارکت سوژه های انسانی  
13 چک لیست انتخاب فناور برتر سال 1396  
14 فرم کاربست نتایج تحقیقات؛ ترجمان و انتقال دانش  
15 فایل های ثبت نام و ارسال جهت "مسابقۀ فنسیل"  
16 چهارمین فراخوان جذب پزشک پژوهشگر  
17 علم سنجی*راهنمای شمارۀ 9؛ دسترسی به مقالات پراستناد 10 سال اخیر دنیا در Classic papers در GoogleScholar  
18 آیین نامه و دستورالعمل پذیرش دانشجوی دوره دکتری پژوهشی (PhD By Research)  
19 دستورالعمل برگزاری دوره های پسا دکتری  
20 فرم اطلاعاتی بیماران قبل از شرکت در مطالعات کارآزمایی بالینی  
21 علم سنجی*راهنمای شمارۀ 8؛ راهنمای نحوۀ شناسایی مجلاتQ1  
22 علم سنجی*راهنمای شمارۀ 7؛ راهنمای ثبت شناسۀ ResearcherID  
23 آیین نامه ایجاد لاینهای پژوهشی فردی  
24 آئین نامه تشویق فعالیتهای پژوهش سال 1395  
25 علم سنجی*راهنمای شمارۀ 6؛ راهنمای استفاده از پایگاه (+Essential Evidence Plus (EE ناشر Wiley، دسترسی آزمایشی (Trial)  
26 تعهد نامه اخلاقی ارایه مقاله جهت دریافت تشویقی  
27 علم سنجی*راهنمای شمارۀ 5؛ راهنمای استفاده از پایگاه ناشر Emerald، دسترسی آزمایشی (Trial)  
28 علم سنجی*راهنمای شمارۀ 4؛ ادغام پروفایل نویسنده در Scopus  
29 علم سنجی*راهنمای شمارۀ 3؛ثبت نام دریافت شناسۀ ORCID  
30 علم سنجی*راهنمای شمارۀ 2؛ ثبت اطلاعات در گوگل اسکالر سایتیشن  
31 علم سنجی*راهنمای شمارۀ 1؛ تصحیح اطلاعات در سامانۀ علم سنجی  
32 فرم انتخاب پژوهشگر برتر سال 1395  
33 نحوه ارسال گزارش نهایی طرح تحقیقاتی / پایان نامه  
34 اولویتهای HSR معاونت توسعه  
35 پروپوزال درخواست راه‏ اندازی پایگاه ثبت بیماریها و پیامدهای سلامت (دیتابیس)  
36 راه اندازی لاین پژوهشی  
37 هزینه گذاری فعالیتهای پژوهشی 1397  
38 فرم درخواست چاپ کتاب  
39 دستورالعمل شورای انتشارات  
40 پروپوزال پایان نامه  
41 فهرست کالاهای دانش بنیان (ویرایش خرداد 1394)  
42 نامه معرفی به سفارتخانه ها جهت شرکت در کنگره  
43 کاربرگ اعتبار بخشی به مراکز تحقیقاتی متقاضی برگزاری دوره دکترای پژوهشی  
44 آیین نامه دوره پسا دکترا  
45 اولویتهای فناوری مرتبط با سلامت در کشور  
46 فایلهای مرتبط با واحد تحقیقات بالینی بیمارستانها  
47 آیین نامه پزشک پژوهشگر  
48 سپری کردن دوره خدمت نظام وظیفه با انجام طرح تحقیقاتی یا فناوری  
49 فایلهای پروپوزالهای فناوری  
50 نامه تایید کمیته اخلاق برای ارسال مقاله به مجلات  
12