علی بابازاده

صفحه نخست /علی بابازاده
نام و نام خانوادگی علی بابازاده
شغل کارمند دانشگاه علوم پزشکی کردستان / دانشگاه علوم پزشکی کردستان
تحصیلات فوق لیسانس / مدیریت ورزشی
وبسایت
پست الکترونیک
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!