نقشه سایت

صفحه نخست /نقشه سایت
Skip Navigation Links.
Collapse صفحه نخستصفحه نخست
Collapse شوراهای پژوهشیشوراهای پژوهشی
Collapse شورای پژوهشی دانشگاهشورای پژوهشی دانشگاه
0
بررسی لاینهای تحقیقاتی
Collapse شورای HSR دانشگاهشورای HSR دانشگاه
شورای HSR سرو آباد
شورای HSR شبکه بهداشت بانه
شورای HSR شبکه بهداشت بیجار
شورای HSR شبکه بهداشت دیواندره
شورای HSR شبکه بهداشت سقز
شورای HSR شبکه بهداشت قروه
شورای HSR شبکه بهداشت کامیاران
شورای HSR شبکه بهداشت مریوان
شورای HSR مرکز بهداشت سنندج
شورای HSR مشترک معاونتهای پژوهش و فناوری و دانشجوئی فرهنگی
شورای HSR معاونت بهداشتی
شورای HSR معاونت توسعه مدیریت و منابع
شورای HSR معاونت دارو، غذا
شورای HSR معاونت درمان
شورای انتشارات
شورای بررسی گرنت تحقیقاتی سال 1396
شورای پژوهش در آموزش (با امکان بررسی طرحهای HSR)
شورای پژوهشی بالینی بعثت
شورای پژوهشی بالینی توحید
شورای پژوهشی بیمارستان قدس
شورای پژوهشی دانشکده بهداشت
شورای پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی
شورای پژوهشی دانشکده پزشکی
شورای پژوهشی دانشکده پیراپزشکی
شورای پژوهشی دانشکده دندانپزشکی
شورای پژوهشی مرکز تحقیقات باروری و ناباروری
شورای تحقیقات بالینی کوثر
شورای فناوری
شورای کاربست نتایج تحقیقات ،ترجمان و انتقال دانش
شورای مرکز تحقیقات بیماریهای ریه و آلرژی
شورای مرکز تحقیقات مراقبت بالینی
Collapse کمیته اخلاق دانشگاهکمیته اخلاق دانشگاه
خروجی کمیته اخلاق دانشگاه
کمیته تحقیقات دانشجویی
گروه کارشناسان پژوهشی
گروه کارشناسان فناوری
مرکز تحقیقات ایمونولوژی و سرطان
مرکز تحقیقات بهداشت محیط و مواد غذایی
مرکز تحقیقات زئونوز
مرکز تحقیقات سلامت معنوی
مرکز تحقیقات علوم اعصاب
مرکز تحقیقات علوم سلولی و ملکولی
مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت
مرکز تحقیقات گوارش و کبد
مرکز مطالعات اپیدمیولوژیک سل(TB-HUB)
هیات ارزیابی مقالات از نظر سرقت ادبی
هیات اعلام خاتمه حقوقی طرح (جهت اعلام خاتمه حقوقی طرح ،مقاله چاپ شده را به این هیات ارائه نمائید)
هیات بررسی گزارش پایانی طرح(جهت اعلام خاتمه اجرائی،درافت یا مقاله چاپ شده را به هیات ارائه نمائید).
هیات پرداخت تشویقی به مقالات چاپ شده در مجلات و پرداخت کمک هزینه ارائه مقاله در همایشها
هیات معرفی محقق به محیط پژوهش
Collapse گروه‌های آموزشیگروه‌های آموزشی
Collapse دانشگاه علوم پزشکی کردستاندانشگاه علوم پزشکی کردستان
مرکز تحقیقات مراقبت بالینی
مرکز تحقیقات سرطان و ایمونولوژی
مرکز تحقیقات بیماریهای ریه و آلرژی
مرکز تحقیقات زئونوز
مرکز تحقیقات سلامت معنوی
بیمارستان کوثر
مرکز تحقیقات علوم اعصاب
فرم‌ها و آیین‌نامه‌ها
تماس با ما
بایگانی خبرها