کارگاه‌های آموزشی

صفحه نخست /کارگاه‌های آموزشی

نمایش کارگاه‌های سال:

  تاریخ برگزاریعنوان کارگاه و محل برگزاری
1 16 اسفند 1397 کارگاه اخلاق در پژوهش
سالن آموزش و پژوهش الكترونيك "A واقع در كتابخانه و مركز اطلاع رساني (طبقۀ هفتم) مركز پزشكي، آموزشي و درماني كوثر
2 02 تا 16 اسفند 1397 کارگاه آموزشی "اخلاق در پژوهش"
"سالن آموزش و پژوهش الكترونيك A" واقع در كتابخانه و مركز اطلاع رساني واقع در طبقۀ هفتم مركز پزشكي، آموزشي و درماني كوثر- ساعت 12-9
3 28 بهمن 1397 کارگاه آموزشی کار با سامانه مجلات یکتاوب
سالن آموزش و پژوهش الكترونيك "A واقع در كتابخانه و مركز اطلاع رساني (طبقۀ هفتم) مركز پزشكي، آموزشي و درماني كوثر ساعت 8 الي 15
4 27 بهمن 1397 کارگاه آموزشی نمایه سازی مجلات در ایندکس های معتبر بین المللی
سالن شهيد رستم پور- دانشكده پزشكي- ساعت 13 الي 15
5 08 اسفند 1397 کارگاه آموزشی ثبت بیماریها و پیامدهای سلامت
سالن شهيد رستم پور- دانشكده پزشكي - ساعت 8 الي 14
6 02 تا 09 اسفند 1397 کارگاه آموزشی اخلاق در پژوهش (کارآزمایی های بالینی)
سالن آموزش و پژوهش الكترونيك "A واقع در كتابخانه و مركز اطلاع رساني (طبقۀ هفتم) مركز پزشكي، آموزشي و درماني كوثر در دو روز برگزار ميشود 2-11-97 و 9-11-97 ساعت 9-12
7 22 اسفند 1397 کارگاه آموزشی علم سنجی: شاخصها
سالن معاونت آموزشي- سالن EDC ساعت 9-12
8 24 بهمن 1397 کارگاه آموزشی ارزیابی مجلات (روشهای شناسایی)
سالن شهيد رستم پور- دانشكده پزشكي- ساعت 9-12
9 17 و 18 بهمن 1397 کارگاه آموزشی مرورسیستماتیک و متاآنالیز
چهارشنبه 17/11/97 در سالن skill lab و پنج شنبه 18/11/97 در سالن شهيد رستم پور- دانشكده پزشكي- ساعت 8-12
10 20 دی 1397 کارگاه آموزشی امنیت در فضای سایبری و جستجوی پیشرفته-
سالن مركز آموزش و پژوهش الكترونيك A كتابخانه و مركز اطلاع رساني بيمارستان كوثر (طبقه 7) - ساعت 10:30- 8
11 30 دی 1397 تغییر تاریخ برگزاری کارگاه "انتخاب مجلات معتبر برای انتشار مقاله؛ مقالۀ خود را برای کدام مجله ارسال کنیم؟"
"سالن آموزش و پژوهش الكترونيك "A واقع در كتابخانه و مركز اطلاع رساني (طبقۀ هفتم) مركز پزشكي، آموزشي و درماني كوثر
12 10 دی 1397 کارگاه آموزشی ارزیابی مجلات ( اشنایی با نظام نوپا)
سالن شهيد رستم زاده ، دانشكده پزشكي
13 29 آذر 1397 کارگاه آموزشی "آشنایی با پایگاه اطلاعاتی Clinical Key" - ساعت 10 لغایت 12 پنج شنبه 29 آذر 1397
"سالن آموزش و پژوهش الكترونيك "A واقع در كتابخانه و مركز اطلاع رساني (طبقۀ هفتم) مركز پزشكي، آموزشي و درماني كوثر
14 23 آبان تا 28 آذر 1397 پودمان روش تدریس
سالن شهيد رستم پور
15 19 مهر 1397 "آموزش مدارک پزشکی نوشتاری(شرح حال، سیر بیماری، خلاصۀ پرونده های درمانگاهی)"؛ 19 مهر 1397 (ساعت 8 لغایت 10)
"سالن آموزش و پژوهش الكترونيك A" واقع در كتابخانه و مركز اطلاع رساني (طبقۀ هفتم) مركز پزشكي، آموزشي و درماني كوثر
16 05 مهر 1397 کارگاه آموزشی "علم سنجی؛ آشنایی با شاخص های پایگاه اطلاعات استنادی Scopus"،5 مهرماه 1397
"سالن آموزش و پژوهش الكترونيك A" واقع در كتابخانه و مركز اطلاع رساني (طبقۀ هفتم) مركز پزشكي، آموزشي و درماني كوثر
17 15 شهریور 1397 کارگاه آموزشی "آشنایی با نرم افزار تحلیل آماری SPSS "
"سالن آموزش و پژوهش الكترونيك A" واقع در كتابخانه و مركز اطلاع رساني (طبقۀ هفتم) مركز پزشكي، آموزشي و ردماني كوثر
18 18 مرداد 1397 کارگاه آموزشی "آشنایی با نرم افزارهای مدیریت مراجع و استناددهی با تأکید بر نرم افزار مدیریت استناد Endnote.X8 "
"سالن آموزش و پژوهش الكترونيك A" واقع در كتابخانه و مركز اطلاع رساني (طبقۀ هفتم) مركز پزشكي، آموزشي و درماني كوثر
19 11 مرداد 1397 کارگاه آموزشی "ثبت مقاله در سامانۀ ثبت کارآزمایی بالینی(IRCT)"
"سالن آموزش و پژوهش الكترونيك A" واقع در كتابخانه و مركز اطلاع رساني (طبقۀ هفتم) مركز پزشكي، آموزشي و درماني كوثر
20 28 تیر 1397 "ثبت بیماری ها و پیامدهای سلامت"
"سالن آموزش و پژوهش الكترونيك A" واقع در كتابخانه و مركز اطلاع رساني (طبقۀ هفتم) مركز پزشكي، آموزشي و درماني كوثر
21 23 و 24 اردیبهشت 1397 کارگاه آشنایی با Clinical Key
سالن كتابخانه مركز آموزشي كوثر
22 24 اردیبهشت 1397 آشنایی با نرم افزار تحت وب مدیریت منابع Mendeley
سالن شهيد رستم پور دانشكده پزشكي