کارگاه‌های آموزشی

صفحه نخست /کارگاه‌های آموزشی

نمایش کارگاه‌های سال:

  تاریخ برگزاریعنوان کارگاه و محل برگزاری
1 23 اردیبهشت 1398 دومین نشست علمی دانشگاه- عنوان: اصول پروتئین مدلینگ- سخنران جناب آقای دکتر عباسعلی امینی
دانشكده پزشكي- سالن شهيد دكتر رستم پور- زمان 98/2/23 - ساعت 11:30 الي 12:30
2 09 اردیبهشت 1398 اولین نشست علمی دانشگاه- عنوان: مقاومت میکروبی از دهلی نو تا کردستان- سخنران جناب آقای دکتر هیمن سلیمی زند
دانشكده پزشكي- سالن شهيد رستم پور ساعت 11:30 الي 12:30