کارگاه آشنایی با نرم افزارهای مدیریت مراجع و استناد دهی با تأکید بر نرم افزار مدیریت استناد Endnote.X8

صفحه نخست /کارگاه آموزشی/کارگاه آشنایی با نرم افزارهای ...
تاریخ و محل برگزاری 29 شهریور 1396، سالن شهيد رستم پور
سرفصل‌های آموزشی

برنامه كارگاه آموزش نرم افزارهاي مديريت منابع References

عنوان كارگاه: كارگاه آشنايي با نرم افزارهاي مديريت مراجع و استناد دهي با تأكيد بر نرم افزار مديريت استناد Endnote.X8

مدرس:  خانم معصومه انصاري

زمان و مكان برگزاري: 29 شهريور 1396؛ سالن شهيد رستم پور دانشكده پزشكي

تاريخ: 29/06/1396

رديف

عنوان برنامه

مدرس

زمان

1

قرائت قرآن

قاري

09:05 --- 09:00

2

مقدمه و بيان اهداف كارگاه

دكتر ابراهيم قادري

09:15 --- 09:05

3

آشنايي با نرم افزار هاي مديريت منابع

خانم معصومه انصاري

10:15 --- 09:15

4

تعيين هدف كار با نرم افزار End-note

خانم معصومه انصاري

10:45 --- 10:15

5

استراحت و پذيرايي

خدمات

11:00 --- 10:45

6

نصب نرم افزار End-note

خانم معصومه انصاري

11:45 --- 11:00

7

ايجاد كتابخانه در نرم افزار End-note

خانم معصومه انصاري

13:00 --- 11:45

8

نماز ، نهار ، استراحت

---------

14:00 --- 13:00

9

روشهاي وارد كردن منابع به نرم افزار End-note

خانم معصومه انصاري

14:45 --- 14:00

10

مديريت كتابخانه ها در نرم افزار End-note

خانم معصومه انصاري

15:30 --- 14:45

11

استراحت و پذيرايي

خدمات

15:50 --- 15:30

12

ورود رفرنسهاي مقاله در نرم افزار End-note

خانم معصومه انصاري

16:30 --- 15:50

13

انجام كار گروهي

خانم معصومه انصاري

18:30 --- 16:30

14

جمع بندي و اختتاميه

دكتر ابراهيم قادري

19:00 --- 18:30

 

گروه هدف پژوهشگران؛ اعضاي هيئت علمي، دانشجويان تحصيلات تكميلي و كاركنان
مدرسان
امتیاز بازآموزی ندارد
شرایط افراد شرکت‌کننده داشتن لپتاپ مجهز به Endnote.X8
مهلت ثبت نام 29 شهریور 1396 (مهلت ثبت نام پایان یافته‌است!)
هزینه ثبت نام ندارد
تماس با مسئول ثبت نام 33664649

مستندات

هیچ گونه سندی برای این کارگاه ثبت نشده است.