آزمایشی

تاریخ و محل برگزاری 01 شهریور تا 03 مهر 1396، ن
سرفصل‌های آموزشی 0
گروه هدف 0
مدرسان
امتیاز بازآموزی 0
شرایط افراد شرکت‌کننده 0
مهلت ثبت نام 21 مهر 1396 (مهلت ثبت نام پایان یافته‌است!)
هزینه ثبت نام 0
تماس با مسئول ثبت نام 0

مستندات

هیچ گونه سندی برای این کارگاه ثبت نشده است.